ست رومیزی – تلفیق مس و چرم – ۲۳X36 – مدیریتی – FR 166

ست رومیزی چرمی – مدیریتی – FR
توضیحات : جنس: مس و چرم
جای خودکار٬ تقویم٬ یادداشت٬ جای پاکت و ساعت
فوق العاده شیک و چشم نواز /