خودکار پلاستیکی دایانا – ZA-451C

خودکار پلاستیکی۴۵۱C