شرح پروژه

تقویم رومیزی گلبرگ - 1398 ماه شمار ۶ برگی دورو قطع: ۱۲٫۵ * ۲۰ نوع کاغذ: فانتزی ۳۰۰ گرم پایه مقوای فانتزی

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
نام تقویم_رومیزی_1398_R_گلبرگ تاریخ 02 ش 2019 دسته بندی ها تقویم رومیزی و دفتر تلفن نویسنده امین شاه سوندی
مشاهده سایت