services-photography

گروه 360 در زمینه های عکاسی صنعتی و تبلیغاتی ، پانوراما و ساخت تور مجازی ، پرتره و مدلینگ ، عکاسی از محصولات و کارخانجات فعالیت داشته و در زمینه عکاسی از فناوری روز انواع دوربین ها بهره برده و دانش روز عکاسی را در این امر به کار بسته است .

معیارهای قیمت گذاری در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

تعداد فریم ( عکس ) : در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی هر چه تعداد فریم ها بیشتر باشد مبلغ کل در عکاسی پایین تر خواهد بود ، چرا که گاهی زمانی که عکاس برای گرفتن یک عکس میگذارد به نسبت زمانی که برای گرفتن چندین عکس میگذارد بیشتر است

مکان عکاسی : هر چه مکان عکاسی نسبت به عکاس دورتر باشد هزینه عکاسی نیز بیشتر خواهد شد چرا که عکاسی بیرون آتلیه مستلزم حمل تجهیزات عکاسی به محل و همچنین نیروی انسانی بیشتر خواهد بود .

جنسیت : قیمت عکاسی از محصولاتی با جنس های خاص همچون شیشه ، استیل و فلزات  و سطوح براق نسبت به اجناسی با جنس دیگر بیشتر خواهد بود چرا که نیاز به استفاده از تجهیزات تخصصی تر  است و همچنین زمان عکاسی هم بیشتر خواهد شد .

وزن و اندازه : هر چه وزن اجناس و محصولاتی که میخواهند عکاسی شوند بیشتر باشد قیمت عکاسی نیز بیشتر خواهد شد چرا که زمان عکاسی بیشتر شده و نیازمند نیروی انسانی بیشتری می باشد . در خصوص اندازه نیز هر چه اندازه محصول بزرگتر باشد قیمت عکاسی بیشتر خواهد شد و یا بلعکس هر چه اندازه محصول ریز باشد ( مانند نگین انگشتر و عکاسی زیورآلات ) به جهت نوع عکاسی و گاهی استفاده از عکاسی ماکرو قیمت عکاسی بیشتر خواهد بود .

تجهیزات : هر چه تجهیزات مورد استفاده در عکاسی حرفه ای تر باشد هزینه عکاسی نیز بیشتر خواهد شد ؛ باید توجه داشت که استفاده از تجهیزات حرفه ای در رسیدن به عکسی با خروجی بهتر کمک میکند

دانش : عکاسانی که تحصیلات آکادمیک در این زمینه دارند به جهت دید درست و رسیدن بهتر و سریع تر به نتیجه مطلوب قیمتی بالاتر را برای عکاسی محصولات شما خواهند داشت .

تجربه : هر چه تجربه فرد عکاس در زمینه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی ( و یا دیگر شاخه های عکاسی ) بیشتر باشد قیمتی بیشتر را برای عکاسی خواهند داشت چرا که یک عکاس با تجربه میتواند خیال کارفرما را از نتیجه کار راحت کند

بنابراین کارفرما های محترم و سفارش دهندگان عزیز باید توجه داشته باشند که نمیتوان بر اساس معیاری دقیق برای عکاسی در زمینه صنعتی و تبلیغاتی قیمت گذاری کرد و حتما باید محصول و یا پروژه عکاسی بازدید شود و یا اطلاعات دقیق از سوی کارفرما داده شود تا بتوان قیمتی دقیق را برای عکاسی تعیین کرد .